Dragter

DragterI 1998 startede støtteforeningens sygruppe, under ledelse af Pia Plejdrup, op med fremstilling af middelalderdragter med økonomisk støtte fra Friskolefonden, Durup Sparekasse og Sundsøre kommune.

Dragterne er fremstillet på grundlag af studier af skitser og tegninger, sammenholdt med beskivelser af 1500 tallets beklædningsskikke, med hovedvægten på adelsstanden.

Støtteforeningens dragter er blevet vist på utallige udstillinger på egnen, og brugt og fremvist ved flere officielle begivenheder. Dragterne kan selvfølgelig også ses ved arrangementer på borgen.

Sygruppen mødes en gang om ugen i vinterhalvåret, og arbejder til stadighed på fremstilling af nye dragter og beklædningsrelaterede genstande, og har du lyst og interesse i at deltage i denne aktivitet, eller har gode ideer og forslag, hører støtteforeningen gerne fra dig.