Nissum Bro

”Nissum Bro”

Den gamle stenbro ”Nissum Bro” blev nedrevet 1888.
Året før nåede Olga Hedemann på Østergaard at lave en meget præcis tegning af broen.
Hendes datering til billederne er ”det 12te Aarhundrede”.
Vi ved ikke hvorfra hun har dateringen; men den er formodentlig opført lidt senere, sandsynligvis af herremanden på Østerholmen en gang i 13-1400 årene ?
Broen har altså ikke tilknytning til de stenbroer, Harald Blåtand lod opføre i 980-erne sammen med talrige veje og de cirkelrunde fæstninger Aggersborg, Fyrkat m.fl., der primært havde militære formål for ledingshærens bevægelser.

I gamle dage passerede man i øvrigt åer og vandløb gennem et vadested.
Hinnerup å havde flere vadesteder:
Ved den gamle vej over afløbet ved Brokholm sø, på Furlandevejen i Hinnerup og på vejen fra Ll. Thorum til Hestbæk.
I 1908 byggedes bro til erstatning af det gamle vadested gennem gården Torp nær åens udløb i fjorden ved Akselhavn.
Gående kunne dog allerede inden da komme tørskoet over åen.

1.3.1905 betalte Selde-Åsted kommune 9 kr. 55 øre for ”Fjæl til gangbro ved Torp ved Maren Torp”. Senere samme år i alt 2 kr. 85 øre for istandsættelse af gangbroen, heraf 2 kr. 85 øre for søm fra brugsforeningen.
Samme dag er ”et gangbræt ved Torp” solgt for 2 kr.

I 1850 var der i Åsted sogn foruden Hinnerup å flere mindre åer, bække og damme (som senere er rørlagte eller tørlagte).
Over Møjbækken førte to vadesteder.
I Lindum ved Øster Møjbæk og Kællingvad.
Mod vest et vadested over skelbækken mod Tøndering.
Alle vadesteder er senere erstattet af broer.

Den gamle stenbro mellem Åsted og Nissum blev 1888 erstattet af en ”Flad, grim træbro”, som Olga Hedemann skriver i sine erindringer.
Ud over stenbroen, der stod lige nord for Nissum vandmølle, var her, som ved Torp, et ”kørested” og et ”gangbræt”.
Stenbroen sikrede. At herremanden kunne komme anstændigt til kirke i Åsted. Men det fortælles, at hestene var bange for at passere broen.

 

I forbindelse med nedbrydning af avlsgården til Vester Elkjær i Risum i sommeren 2013 dukkede en række lodret stående granitbjælker frem i nordmuren.
Vester Elkjær ejedes 1862-1902 af Gudike Gudiksen, der også var sognerådsformand i Selde-Åsted.
Vi kunne med stor sikkerhed konstatere, at stenene kom fra Nissum bro, og den velvillige ejer forærede stenene til anvendelse ved Østergaard, hvortil de blev transporteret og senere overdraget til støtteforeningen.
Stenene er nu i 2015 indgået i skulpturen ”Nissum Bro”. En af stenbjælkerne blev til Jakob Vestergårds ”Åmanden”.

Skulpturerne er placeret ved den nye Åsted- eller Hinnerup bro, der 1930 erstattede ”den flade grimme bro”.
Samtidig reduceredes den gamle vej ved møllestedet til kirke- og skolesti fra Nissum.

”Åmanden”
Den 14. maj 1699 er Jens Aagaard begravet ”som blev fundet i Thorum å ved Østergaard”.
Han var en fattig, falleret bonde fra Ågård i Nissum, som lå ved åen nede i hjørnet af marken mod Østergårds herregårdsdige.
Han havde i 11 uger måttet tigge sit brød i Åsted og Nissum.
For ham var ”tiden kommet”, og åmanden tog ham.

 

Åmanden, der er kendt i hele det germanske område – altså Norden, England og Tyskland, kaldes også Nøkken.
Han passer de landsbyer, der ligger tæt på åen, hvor han bor. Forhindrer fjender og ransfolk i at krydse sin å og sørger for fisk og planter i åen.
Og han bliver meget vred, hvis menneskene ikke passer godt på vandløb og søer.
Til gengæld skulle han med visse mellemrum have sit offer, helst et menneske.
Det blev altså i 1699 Jens Ågård!
Jeg tror Mogens Børsting for et par år siden mistede en ko i åen.
Jeg mener også at huske, at Frilev Sieg for flere år siden var tæt på at miste sin søn til åmanden.
Frilev var i øvrigt selv ”åmand”, der i mange år rensede åen for afgrøder. Måske var den rigtige åmand ikke tilfreds med det?

Åmanden var i øvrigt et godt skræmmeeksempel for landsbyens børn, der skulle holde sig fra åens og søernes vandkant. Hvis de var der eller skulle passere vadested eller gangbræt, var der måske en åmand lige under overfladen.

De fleste børn kendte tidligere eventyret om De Tre Bukkebruse, hvor åmanden beskrives som en trold under broen.
Historien stod tidligere i de fleste læsebøger for 2.-3. klasser.

Vi har lokalt i det hele taget ikke passet godt på vores å.
Åsted beskrives i midten af 1800-tallet som et sogn med mange vandløb, søer og damme.
Det snoede åløb blev ved flere lejligheder efter 1880-erne bundet i faste rammer, bække og tilløb lagt i rør, og engene blev drænet og opdyrket.
Det har nok ikke passet åmanden, der i småsøerne havde sin have med hvide åkander, kaldet ”Nøkkeroser”, til minde om de druknede ofre.

Aktuelle planer om reetablering af engene og åen fra Nissum bro mod fjorden kan måske igen bedre forholdt til åmanden i Hinnerup å, der nu har fået sin skulptur ved Nissum bro.

v/ Knud Erik Jakobsen, Sundsøre Lokalarkiv

 

Lidt om Aamanden (tekst fra infoskilt)

Lidt om Nissum Bro (tekst fra infoskilt)

Hele historien om Nissum Bro

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]